Mijn variant

Folliculair lymfoom

Het folliculair lymfoom is het op een na meest voorkomende type lymfoom. Artsen noemen het vaak een ‘laaggradig’ lymfoom, omdat het een mild, indolent (langzaam groeiend) gedrag vertoont. Het heeft een aantal bijzondere kenmerken die ook de behandeling sterk bepalen. Het groeit zeer langzaam en heeft een voorkeur voor lokalisaties in de lymfklieren, de milt en vooral het beenmerg. Bij patiënten blijkt de ziekte vaak al veel uitgebreider te zijn dan aanvankelijk gedacht, omdat de ziekte op veel plaatsen nauwelijks symptomen veroorzaakt. Patiënten met een folliculair lymfoom hebben een levensverwachting van vele, vaak tientallen jaren, maar zullen meestal niet genezen kunnen worden. Hier onder een microscopisch beeld van het lymfoom.
folliculair lymfoom

Afwachten

Het folliculair lymfoom is bij uitstek de ziekte waar het begrip ‘wait and see’ (afwachten) op van toepassing is. De bedoeling van ‘wait and see’ is dat patiënten niet meteen behandeld worden met bijvoorbeeld chemotherapie of antistoffen, maar zorgvuldig onder controle blijven en pas met behandeling starten wanneer symptomen dat noodzakelijk maken. De gedachte hierachter is gebaseerd op het feit dat een eerdere behandeling weliswaar het lymfoom zal doen slinken, maar dat dit niet levensverlengend zal werken.

Onderzoek

Omdat het moeilijk te verteren blijft dat dit type non-Hodgkin-lymfoom, weliswaar niet zo agressief, toch uiteindelijk onbehandelbaar zal blijken te zijn, worden er wereldwijd veel studies gedaan om te zien of de behandelingsresultaten niet kunnen verbeteren. Ook in Nederland is men daar zeer actief bij betrokken, onder meer binnen HOVON-verband. (Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland)

Bron: [popup url=”http://www.hematologiegroningen.nl” height=”500″ width=”460″]Hematologie Groningen[/popup]